Algemene voorwaarden

 

Privacy

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde opvragen, aanpassen of verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op. Wij geven uw persoonlijke gegevens NIET door aan derden. 

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord of code zodanig op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen.


Aansprakelijkheid

Alle producten die in ons assortiment zijn opgenomen voldoen aan de eisen waaraan hobby artikelen moeten voldoen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de verkochte producten. De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en bezitten de eigenschappen die door de bakspecialist in het aanbod worden genoemd. De bakspecialist kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit of voor lichte afwijkingen van producten met de hand vervaardigd. De bakspecialist is niet verantwoordelijk voor type- en drukfouten of een technische fout waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs zo spoedig mogelijk worden aangepast.


Herroepings/verzakingsrecht


Je hebt het recht aan de Verkoper mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.


• De transportkosten worden niet vergoed.

• Contacteer ons voordat u iets retour gaat sturen.

• Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen

• Het herroepingsrecht geldt enkel voor artikelen die nog in de originele verpakking zitten, met alle toebehoren, volledig en ongeschonden, zodat het nog verkocht kan worden.

• Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht dus NIET:

 - Geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;

 - Artikelen waarvan de verpakking – of een deel ervan – zodanig geopend werd, dat ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht.

 

Beschadiging Verpakking / Producten

Indien u tijdens de aflevering van een bestelling zichtbare schade ziet aan de verpakking, vermeld dit dan ook op de afleverbon van de transporteur. Wanneer blijkt dat een product is beschadigd door transport, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op (binnen de 3 werkdagen), Alleen dan kunnen we aanspraak maken op de transportverzekering. De beschadigde goederen worden dan kosteloos vergoed.  Bewaar hiervoor ook de beschadigde doos (en bezorg ons er eventueel foto's van).

 

Verkeerde Levering

We doen ons uiterste best om al onze pakketten correct samen te stellen. Indien u toch een verkeerde levering ontvangt, neem dan binnen de 5 werkdagen contact met ons op. De ontbrekende goederen worden gratis nagestuurd en de verkeerde worden opgehaald. Beschadigde goederen kunnen alleen kosteloos vergoed worden als je de beschadigde doos en goederen bewaart, en binnen de 3 dagen vanaf de levering hiervan foto's bezorgt via email aan de bakspecialist.

 

Verkeerd adres

Als je tijdens je registratie op de website een fout hebt getypt in je adres, en hierdoor je pakket niet leverbaar is, en teruggestuurd is naar de bakspecialist, zal het pakket pas opnieuw worden opgestuurd nadat de volledige verzendkosten opnieuw betaald zijn. De bakspecialist kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in het adres dat je zelf hebt ingegeven.


Winkelmand  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten 0,00 €
Totaal 0,00 €

Winkelmand Afrekenen